Navigace

Obsah

Strategický plán obce Služovice 2021- 2023

 

Společnost má stále zvyšující se nároky na kvalitu správy veřejného majetku a veřejného prostoru, což vyžaduje od vedení naší obce komplexní přístup ke všemu, co má vliv na život lidí v naší malebné obci.

Už nestačí zaměřit se jen na jednu oblast a té věnovat pozornost, ale je potřeba strategicky a přinejmenším selským rozumem přistupovat ke správě obce ve všech souvislostech.

Strategický plán rozvoje obce Služovice na období let 2021–2023 je dokument, který by měl být pomocníkem při rozhodování zastupitelstva o změnách podmínek pro život občanů a realizaci jednotlivých projektů v budoucích letech.

Na zpracování se podíleli nejen pracovníci úřadu, zastupitelé a odborní konzultanti, ale mnoho podnětů přinesli také občané obce Služovic a místní části Vrbka na veřejných setkáních nebo prostřednictvím dotazníkového šetření. Vznikl tak dokument, který analyzuje aktuální stav správy obce, hodnotí představy občanů o podmínkách kvalitního života ve Služovicích a v místní části Vrbka v souvislosti s reálnými možnostmi samosprávy a rovněž stanovuje jednotlivé cíle.

Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do tvorby Strategického plánu rozvoje obce Služovice, a přeji nám všem, aby se povedlo realizovat co možná nejvíce projektů a úvah, které povedou ke zlepšení oblastí života občanů v naší obci, a to napříč spektrem společenského, kulturního a sportovního života. Nechť nám samotný rozvoj obce vzkvétá tím správně zvoleným směrem!

Petr Weczerek, starosta obce

 

Strategický plán obce Služovice ke stažení zde. (340.56 kB)