Navigace

Obsah

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

MA 21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.

Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech/obcích/regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky.

 

Kontakty

Politik a koordinátor MA21 obce Služovice: Petr Weczerek, starosta@sluzovice.cz

https://ma21.cenia.cz/

 

Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje

Výpis z usnesení zastupitelstva - pověření politika MA21

Výpis z usnesení zastupitelstva - komise pro MA21

Akční plán zlepšování 2020 v rámci procesu místní Agendy 21 ve Služovicích

Usnesení o schválení Akčního plánu zlepšování 2020

Komise pro místní agendu 21 pracuje ve složení:

Barbara Novobilská - zastupuje komerční sektor

Josef Bitomský - zastupuje neziskový sektor

David Konig - zastupuje veřejný sektor

Alena Weczerková - zastupuje neziskový sektor

Gabriela Karhanová - zastupuje neziskový sektor

Josef Pluške - zastupuje neziskový sektor

Hana Salamon - zastupuje neziskový sektor