Navigace

Obsah

2016

Projekt "Rekonstrukce prvků občasnké vybavenosti" Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

logo

sdh služoviceTJ Sokol SlužoviceTJ Sokol SlužoviceSDH VrbkaSDH VrbkaSDH Vrbka

2017

logo

Číslo projektu v monitorovacím systému: CZ11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000650

Název projektu: Spolupráce v příhraničí - s historií a tradicí na pozadí

Polský partner: Gmina Jejkowice

Realizace projektu si klade za cíl vzájemné poznávání cz-pl historie, tradic a kultury a zvýšení povědomí realizací naplánovaných aktivit. Realizací aktivit dojde k zintenzívnění a kvality spolup. mezi obcemi Jejkowice a Služovice. Projekt umožní utužit spolupráci mezi subjekty působícími na území našich obcí. V plánu je řada aktivit zaměřených na aktivizaci obyv. a využití jejich potenciálu. Jelikož je v projektu řešena různorodá problematika, budou zapojeny osoby v různém věku a z různých komunit.

Hlavním cílem projektu je zintenzívnění pl-cz spolupráce a vzájemné poznávání historie, tradic a kultury našich zemí. Záleží nám také na odbourání mýtu, že koncentrační tábory zřízené nacisty na polském území jsou polskými tábory pro záhubu lidstva. Naopak, Poláci jsou obětmi těchto táborů. Cílem projektu je přiblížit historii, kulturu a tradice. Pro dospělé máme v plánu prohlídku dvou muzeí 2. světové války, v Osvětimi a Hrabyni. Pro mladší účastníky, ale nejen pro ně, pak budou prezentovány jesličky (divadelní představení), ale s návazností na událostí z doby 2. světové války. Bude to jisté propojení tradic a historie. Kromě toho se během ostatních aktivit účastníci dozvědí něco více o kultuře, historii a tradicích obou národů. Tyto zkušeností nám umožní se jinak na sebe podívat a zvýšit vzájemné povědomí a také budou mít dopad na zintenzívnění a kvalitu navázané pl-cz spolupráce.

Realizace projektu si klade za cíl vzájemné poznávání historie a další poznávání pl-cz tradic realizací naplánovaných aktivit.

0. Příprava společná setkání obou obcí s cílem projednání jednotlivých projektových aktivit.
1. Řízení projektu a obecné výdaje.
2.Mezinárodní historický pochod nordic-walking pochod na památku významných událostí obou národů trasu pochodu budou ukazovat legendární a historické postavy. Realizace proběhne dne 22.4.2017 (30 CZ+60 PL) v Jejkowicích.
3. Návštěva v českém Muzeu 2. světové války v Hrabyni v V. 2017 (50CZ+50PL), včetně přednášky a prezentace fotografií z historie Služovic
4. Slavnosti úrody v Jejkowicích - IX. 2017, prezentace slezské kuchyně, kultury a tradic souvisejících se zemědělstvím. V rámci akce vystoupí umělecké soubory z PL a CZ (30CZ+60PL).
5. Společný výlet do Muzea Auschwitz-Birkenau - 100 CZ a 50 PL, IX. 2017 - cílem akce je ukázat temnou historii lidstva
6. Festival dýně v X-XI/2017 v Jejkowicích (20 CZ+30PL) - prezentace slezské kuchyně a tradic s dýni v hlavní roli, regionální umělecká vystoupení
7. Jesličky - XI. 2017 mají přiblížit tradice a kulturu související s Vánocemi, společné zpívaní koled. Historie narození Krista bude prezentována na pozadí 2. světové války. Aktivita se uskuteční ve Služovicích (30 CZ+30PL).
 
Mezinárodní historický pochod nordic-walking 22.4.2017

pochodpochod 2pochod3

Návštěva v českém Muzeu 2. světové války v Hrabyni 12.5.2017

hrabyněhrabyne2hrabyne3